Bezpieczeństwo IT i Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo IT i Cyberbezpieczeństwo

Utrzymanie bezpieczeństwa firmy to nie tylko zapobieganie cyberatakom. Chodzi również o to, aby mieć pewność, że jeśli dojdzie do ataku, zostanie on jak najszybciej wykryty, a szkody dla firmy i jej użytkowników ograniczone do minimum. Jednak utrzymanie bezpieczeństwa firmy i ochrona danych stanowią coraz większe wyzwanie w dzisiejszym środowisku zagrożeń, w którym niemal każdego dnia pojawiają się nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Środowiska IT stoją w obliczu bezprecedensowego poziomu złożoności, biurokracji i ryzyka geopolitycznego, które sprawiają, że ich zabezpieczenie jest niezwykle trudne. W tym wpisie analizujemy, dlaczego środowisko IT może nie być wystarczająco bezpieczne, co można z tym zrobić i jak można chronić organizację przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Dlaczego tak wiele środowisk IT pozostaje niezabezpieczonych?

Pomimo rosnącej świadomości znaczenia bezpieczeństwa oraz wielu dostępnych obecnie narzędzi pomagających firmom w ochronie, wiele organizacji nadal nie jest w pełni bezpiecznych. Dlaczego tak się dzieje? Istnieje kilka powodów, które przyczyniają się do niedostatecznego zabezpieczenia wielu organizacji. Nieodpowiedni budżet na bezpieczeństwo jest najbardziej oczywistym powodem. Jest to często pierwsza rzecz, która zostaje obcięta, gdy budżety są napięte. Może to być poważny problem, ponieważ odpowiednie finansowanie bezpieczeństwa jest niezbędne do zapobiegania i wykrywania ataków. Innym problemem jest to, że prawidłowe wdrożenie bezpieczeństwa może zająć dużo czasu. Zrozumienie najlepszego sposobu wdrożenia środków bezpieczeństwa i zintegrowania ich z istniejącymi systemami może być trudne. Może to powodować opóźnienia we wdrażaniu usprawnień w zakresie bezpieczeństwa.

Czynniki ograniczające poprawę bezpieczeństwa

Istnieje również szereg mniej oczywistych czynników, które mogą ograniczać poprawę bezpieczeństwa. Jednym z nich jest złożoność wielu systemów IT. W miarę jak organizacje stają się coraz bardziej zintegrowane, coraz więcej osób pracuje zdalnie, a systemy IT są wykorzystywane przez wiele działów, śledzenie tego, co się dzieje i jakie wrażliwe dane są udostępniane lub przekazywane, może stać się bardzo trudne. Ta złożoność może utrudnić integrację nowych środków bezpieczeństwa, a także może utrudnić wykrycie, kiedy coś poszło nie tak. Innym czynnikiem, który może utrudniać utrzymanie bezpieczeństwa organizacji, jest wyzwanie związane z utrzymaniem aktualnych systemów. Może być trudno ustalić priorytety w zakresie poprawy bezpieczeństwa, gdy istnieje tak wiele innych pilnych kwestii, z którymi organizacje muszą się uporać.

Co można zrobić, aby firmy były bardziej bezpieczne?

Jeżeli Twoja organizacja nie jest wystarczająco bezpieczna, istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych obszarów, na których warto się skupić. Oczywiście warto skontaktować się z profesjonalistami od bezpieczeństwa IT, czyli np. z firmą C4PL.

Zmniejszenie ekspozycji wrażliwych danych

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie organizacje mogą zrobić, aby się chronić, jest zminimalizowanie ilości przechowywanych danych wrażliwych. Oznacza to przeprowadzenie audytu danych w celu zrozumienia, gdzie przechowywane są dane wrażliwe, oraz upewnienie się, że są one przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to również stosowanie szyfrowania w celu ochrony danych wrażliwych, gdy tylko jest to możliwe. Szyfrowanie może znacznie zmniejszyć ryzyko dostępu do danych wrażliwych przez osoby nieupoważnione. Ważne jest, aby wszelkie stosowane systemy szyfrowania były wystarczająco solidne, aby chronić przed wszystkimi potencjalnymi wektorami ataku. Ważne jest również zminimalizowanie liczby osób mających dostęp do wrażliwych danych, ponieważ ułatwia to śledzenie, kto ma dostęp do danych i, w razie potrzeby, odmawianie dostępu określonym osobom. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie narzędzi zarządzania danymi do monitorowania i śledzenia, kto ma dostęp do jakich danych.

Monitorowanie i wykrywanie wycieków danych.

Jeśli wrażliwe dane zostaną udostępnione nieautoryzowanym stronom, ważne jest, aby wykryć naruszenie tak szybko, jak to możliwe. Ponieważ wiele organizacji korzysta obecnie z usług w chmurze i narzędzi zdalnego dostępu, ilość wrażliwych danych przesyłanych przez Internet prawdopodobnie wzrośnie. Zwiększa to prawdopodobieństwo wycieku danych, zarówno w wyniku złośliwych ataków, jak i przypadkowych błędnych konfiguracji. Dlatego niezbędne jest monitorowanie systemów i sieci w celu wykrycia wszelkich oznak wycieku danych. Można to zrobić za pomocą scentralizowanych narzędzi monitorujących, które potrafią wykryć nietypowe wzorce dostępu lub przesyłania wrażliwych danych. Coraz częściej możliwe jest również wykorzystanie uczenia maszynowego do wykrywania anomalnych wzorców zachowań, które mogą sugerować wyciek danych.

Wdrożenie obowiązkowych szkoleń i certyfikacji dla pracowników

Innym sposobem na zmniejszenie ryzyka przypadkowego ujawnienia przez pracowników wrażliwych danych jest wdrożenie obowiązkowych szkoleń i certyfikacji dla pracowników. Może to obejmować szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić, że pracownicy rozumieją, jak dochodzi do cyberataków i jak można im zapobiegać. Może również obejmować szkolenie z zakresu ochrony danych, aby zapewnić, że pracownicy rozumieją swoje obowiązki w zakresie ochrony danych wrażliwych. Ważne jest również egzekwowanie kultury ochrony danych w całej organizacji, aby pracownicy czuli, że jest to ważne i otrzymali narzędzia i wsparcie, których potrzebują, aby być tak bezpiecznymi, jak to tylko możliwe. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka przypadkowego wycieku danych i ułatwić wykrycie, kiedy do niego dojdzie.

Aplikacja

Jednym z najbezpieczniejszych sposobów dostępu do wrażliwych danych jest korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Pozwala to użytkownikom zdalnym bezpiecznie połączyć się z siecią firmową, zapewniając jednocześnie, że żadne dane nie są przesyłane do lub od użytkownika zdalnego, chyba że są zaszyfrowane. Sieć VPN może być szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy trzeba uzyskać dostęp do wrażliwych danych z dala od biura lub gdy wiele osób musi uzyskać dostęp do tych samych danych. Łącząc się z siecią biurową za pośrednictwem VPN, użytkownicy zdalni mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do tych samych danych, jakby byli fizycznie w biurze, natomiast firma może śledzić, kto ma dostęp do jakich danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Ponieważ organizacje stają się coraz bardziej cyfrowe i w coraz większym stopniu polegają na danych, coraz ważniejsza staje się ich ochrona i bezpieczeństwo systemów. Chociaż wiele organizacji podejmuje kroki w celu poprawy bezpieczeństwa, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, zanim zobaczymy w pełni bezpieczne środowisko IT.

Outsourcing działu IT, VPN, Obsługa sieciowa – C4PL

Loading...
5/5 - 42 ocen
Zespół Warszawa Czyta